ภาพกิจกรรม

วันปฐมนิเทศและกิจกรรมวันไหว้ครู ปี ๒๕๖๕
( จำนวน 22 รูป / ดู 231 ครั้ง )
โครงการปฏิบัติธรรมฝ่าวิกฤติสู้โควิด 2019 (ปีการศึกษา 2564)
( จำนวน 16 รูป / ดู 442 ครั้ง )
กิจกรรมวันสุนทรภู่, วันภาษาไทย (มอบรางวัลและทุนการศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
( จำนวน 112 รูป / ดู 1794 ครั้ง )
กิจกรรมวันไหว้ครู
( จำนวน 28 รูป / ดู 643 ครั้ง )
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน (เลือกตั้งประธานนักเรียน) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
( จำนวน 27 รูป / ดู 831 ครั้ง )
พิธีมอปประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
( จำนวน 97 รูป / ดู 1604 ครั้ง )
งานแข่นขันทักษะวิชาการ ครั้งที่๑๕ "มหกรรมคุณธรรม นำการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน" วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔
( จำนวน 15 รูป / ดู 628 ครั้ง )
สอบปลายภาค ปีการศึกษา 2563
( จำนวน 11 รูป / ดู 332 ครั้ง )
โครงการฝึกอมรมเชิงปฏิบัติการด้าน ICT แก่นักเรียน
( จำนวน 47 รูป / ดู 975 ครั้ง )
กิจกรรมแนะแนว
( จำนวน 14 รูป / ดู 258 ครั้ง )
โครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง
( จำนวน 16 รูป / ดู 611 ครั้ง )
การสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท เอก
( จำนวน 33 รูป / ดู 825 ครั้ง )