ภาพกิจกรรม

สอบโอเน็ต ของสนามสอบโรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย "ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓" (๑๒ ก.พ. ๒๕๖๖)
( จำนวน 7 รูป / ดู 35 ครั้ง )
โครงการถวายความรู้การทดลองโซล่าเซล ๗ มกราคม ๒๕๖๖
( จำนวน 14 รูป / ดู 52 ครั้ง )
โครงการเดินธุดงค์ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๕ - ๔ ธ.ค. ๒๕๖๕
( จำนวน 37 รูป / ดู 105 ครั้ง )
งานวันกตัญญูบูรพาจารย์ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๕
( จำนวน 37 รูป / ดู 94 ครั้ง )
วันปฐมนิเทศและกิจกรรมวันไหว้ครู ปี ๒๕๖๕
( จำนวน 22 รูป / ดู 355 ครั้ง )
โครงการปฏิบัติธรรมฝ่าวิกฤติสู้โควิด 2019 (ปีการศึกษา 2564)
( จำนวน 16 รูป / ดู 577 ครั้ง )
กิจกรรมวันสุนทรภู่, วันภาษาไทย (มอบรางวัลและทุนการศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
( จำนวน 112 รูป / ดู 2118 ครั้ง )
กิจกรรมวันไหว้ครู
( จำนวน 28 รูป / ดู 765 ครั้ง )
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน (เลือกตั้งประธานนักเรียน) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
( จำนวน 27 รูป / ดู 964 ครั้ง )
พิธีมอปประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
( จำนวน 97 รูป / ดู 1925 ครั้ง )
งานแข่นขันทักษะวิชาการ ครั้งที่๑๕ "มหกรรมคุณธรรม นำการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน" วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔
( จำนวน 15 รูป / ดู 746 ครั้ง )
สอบปลายภาค ปีการศึกษา 2563
( จำนวน 11 รูป / ดู 383 ครั้ง )